کاشت ابرو در آدینا

نمونه کار کاشت ابرو در مجموعه زیبایی آدینا را برای شما به اشتراک گذاشتیم. تمام جراحی ها توسط تیم آدینا انجام شده و عکس ها با رضایت زیباجویان در سایت قرار داده شده. برای دیدن نمونه کاشت ابرو بیشتر می توانید به پیج اینستاگرام آدینا مراجعه کنید. می توانید از قسمت انتهای سایت وارد پیج اینساتگرام ما شوید. هم چنین می توانید از مشاوره رایگان آدینا تهران استفاده کنید. خانم همتی به سوالات شما پاسخ می دهند.

نمونه کاشت ابرواین عکس مربوط به نتیجه کاشت ابرو یک هفته بعد از جراحی می باشد. البته شما تغییر را در لحظه اتمام کار مشاهده می کنید. اما به دلیل تورم ناحیه کاشت بهتر است یک هفته صبر کنید. برای کاشت ابرو یک سری اقدامات قبل عمل و بعد از عمل باید انجام شود.

Related projects